Sergey Shabohin – Marmur społeczny: Nakładka

Sergey Shabohin (1984) – artysta, kurator, aktywista, założyciel i główny redaktor portalu ArtAktivist.org, współzałożyciel i główny redaktor platformy KALEKTAR.org. Mieszka i pracuje w Poznaniu. Uczył się w Gimnazjum Sztuk Pięknych im. I.O. Akhremchika (2002) i na Białoruskiej Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku (2009). Tematy, które podejmuje w swoich pracach: społeczności, przestrzeń publiczna, muzea i archiwa, lęk i ciało społeczne.

Marmur społeczny: Nakładka

2021, rzeźba

W Białorusi w chwili obecnej trwa walka rewolucyjna z reżimem, który bezprawnie utrzymuje władzę w państwie. Od 27 lat trwa autorytarna polityka, która zgubnie działa na wszystkie strefy życia społecznego. Dzisiaj, na tle błyskawicznego wzrostu społeczeństwa obywatelskiego, władze stosują taktykę karną, usiłując zatrzymać wszelkie przejawy aktywności. Symbolikę państwową – biało czerwono biała flaga, godło „Pogoń” – reżim chce uznać za ekstremizmy, a wiele historycznych prawd z dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego, Rzeczypospolitej i współczesnej Białorusi ma być przepisane od nowa.

W Mińsku istnieje praktyka służby sprzątającej, która nie potrafiąc doczyścić „nieporawne” graffiti wypisane mocnym pigmentem na marmurach przejść podziemnych, zakleja je plastikową imitacją prawdziwego marmuru. W cyklu „Marmur społeczny” dla twórcy te praktyki oczyszczania stały się symbolem reżimu opartego na radzieckich fundamentach, tworząc kiczowaty quasi historyczny palimpsest. Instalacja w Lublinie, umieszczona tuż obok pomnika Unii Litewskiej, będzie jedną z pracy cyklu. Obraz post radzieckiego monumentu stworzonego z plandeki i udawanego marmuru, który będzie całkowicie pusty wewnątrz. Ten pomnik – nakładka, kontrastując z obok stojącym prawdziwym obeliskiem, jawi się nam jako symbol, jak że śmiesznie wyglądającego, obecnego systemu politycznego w Białorusi, który usiłuje przepisać od nowa historie, nakładając własne weto na pamięć historyczną.

Skip to content