Sergei Kiryuschenko – Kąt (Róg)

Sergei Kiryuschenko (1951) – artysta. Urodził się w Czita (Chita, obecna Rosja). Mieszka w Mińsku. Uczył się na Białoruskiej Politechnice (1969) i w Białoruskim Instytucie Teatralnym-Artystycznym (1972 – 1977). Członek Białoruskiego Związku Artystów. Uczestnik twórczego związku „Niemiga -17” (1988 – 2002). W 2014 roku współuczestniczył w badawczej platformie współczesnej białoruskiej sztuki KALEKTAR.

Kąt (Róg)

2021, mural

W swojej twórczości Sergei Kiryuschenko od dawna stosuje kratkę jako wzór modernizmu w walce z reakcyjnością. W ślad za Rosalind E. Krauss, według której, kratka ukazuje przestrzeń sztuki jako autonomiczną zamkniętą i samowystarczalną. Stąd należy rozumieć, że autonomiczność sztuki daje praktykom artystycznym pewną niezależność równowartą z wolnością. Właśnie w kontekście takiego zestawienia, przeciwstawienia obrazu, malarstwa; rzuca on wyzwanie otaczającemu go środowisku realizując własne pomysły. Na wzór arystokracji czasów minionych pozwala sobie na tworzenie parawanów realności, buduje idealne perspektywy oraz iluzje przestrzeni architektonicznej. Samemu też je burząc, ustala dominację koloru, jednocześnie dodając malarską truciznę – farbę fluoroscencyjną – zabija tym samym spokój widzenia.

Tak samo, jak dla pionierów awangardy, dla niego też, kąt (róg) staję się punktem napięcia, perspektywą kluczową konstruktywnych zadań malarskich, które nigdy do końca nie pozostaną ze sobą połączone, pojawiając wbrew wszelkim zasadom fizyki i optyki w niekończącym się i nieokreślonym mroku.

Skip to content